KRAFTVÆRK | DK

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser, Medlemsbetingelser og Ansvarsfraskrivelse:

Holdtyper og træning
Betingelser er kun gældende afdelingen i København og ikke andre afdelinger der drives under navnet KRAFTVÆRK. (KRAFTVÆRK ApS i det følgende benævnt Kraftværk.)
Hjemmeside
Vi gør alt for at sørge for at hjemmesiden er opdateret og korrekt, men fraskriver os ethvert ansvar for fejl eller  tekniske problemer på hjemmesiden. Vi kan hellere ikke garantere at links, billeder eller lignende på vores hjemmeside eller samarbejdspartnere er virus-fri, derfor anbefaler vi altid brug af antivirus beskyttelse.
Betaling
Kraftværk bruger Wodify til betaling og registrering af medlemskaber. Alle beløb er i DKK.  og er inkl. moms. Være opmærksom på ved betaling og tilbagebetaling kan der godt gå 2-3 arbejdsdage inden pengene er trukket eller står på din konto.
Datasikkerhed
Kraftværk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. Kun godkendte aktive medarbejdere har adgang til vores medlemmers information.
Kraftværk registrerer din betaling og opretter den i vores medlems database.
Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation af fysiske varer.
Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.
Reklamation / fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop men kun hvis medlemskabet eller varen er ikke taget i brug.
Perioden regnes fra den dag du køber varen.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet.
Meddelelsen skal gives pr. mail på info@kraftværk.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Køb af fysiske varer:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
Indmeldelse
Indmelding foregår i centret eller på hjemmesiden gennem Wodify. Der er ingen indmeldelsesgebyr. Det er medlemmets ansvar at informere os om ændringer i han eller hendes kontaktinformation. Ændringer kan sendes til info@kraftværk.dk. Der sendes løbende nyhedsbreve til alle – ønsker du ikke emails kan du til enhver tid besvar emailen med ”afmelde” eller bruge tryk på link til afmelding.
For sen betaling (gælder kun faste betalinger)
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Kraftværk ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgang til træning ophører indtil betaling af det fulde tilgodehavende er sket.
Prisændringer
Prisændringer oplyses mindst 14 dage inden ændringerne træder i kraft. Medlemmer har ret til at opsige medlemskabet i forhold til betingelser under ”Udmeldelse.”
Udmeldelse
Udmeldelse sker automatisk hvis forløbet på forudbetalt forløb udløber. Fast månedsbetalinger har en opsigelsesfrist på den løbende måned plus den efterfølgende, der er ingen bindingsperiode. Det er KUN muligt at melde sig ud pr. email eller personligt henvendelse i centret, men den betragtes kun som gyldig når du har fået email svar med bekræftelse herom. Betalte forløb kan ikke tilbagebetales eller overdrages.
Bero
Engangsbetaling/forbetalte forløb kan godt sættes i bero i minimum 1 uge ved at skrive en email til info@kraftværk.dk.

Medlemskaber med månedlig betaling kan kun sættes i bero i minimum 2 uger pr. gang. At stille medlemskabet i bero koster 150.- pr. uafbrudt periode på minimum 2 uger.

I tilfælde af skader/upræcise beroperioder opfordrer vi medlemmer til at skrive en email til os både når de ønsker bero påbegyndt og endnu en email når de ønsker bero perioden til at ophør.
Andre tilbud
Der gælder særlige regler og betingelser for særlige tilbud – læs på selve tilbuddet hvad der gælder her.
Fremmøde til træning
Vi har ret til at ændre holdtider/holplan og/eller holdtyper samt antal hold. Det vil blive oplyst pr. Facebook eller pr. email.
Ændring af medlemskab
Medlemskab kan ikke overdrages. Ved køb af klippekort kan de kun bruges af personen der står øverst på klippekortet, nær familie eller med mindre andet aftales.
Børn
Børn må som hovedregel ikke træne i lokalet med mindre de et tilmeldt vore børnehold (alder 7-14.) I enkelte tilfælde kan i tage børn med til træning men kun hvis selve træningen på dagen tillader det – skriv en email først. Medbragte børn er under eget ansvar.
Egendele
Vi tager ikke ansvar for tabt, efterladt eller stjålet egendele. Nøglelevering osv. i receptionen er også på eget ansvar.
Minimumsalder
Ved tilmelding af 15-18 årige skal der være en myndig tilstede ved indmeldelse og samtykke fra en af forældrene eller evt. værge. Da meget af vores træning er på hold med andre voksne har vi ret til at give afslag på medlemskab til de 15-18 årige i forhold til alder mellem eller manglende modenhed.
Helbredse samt ansvarsfraskrivelse
Al træning sker på eget ansvar. Ved tilmelding til et træningsforløb erklærer medlemmet at han eller hun er bekendt med hvad vores træning indbefatter, og bekræfter at han eller hun er indforstået med at der er tale om hårdt fysisk træning. Medlemmet er ansvarlig for at være i tilstrækkelig god form både mentalt og fysisk til at deltage i træningen.
Kr er ikke ansvarlig for skader, sygdomme eller skader påført under træningen eller som følge af træningen eller skader du påfører andre medlemmer. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området. Kraftværk kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.
Bortvisning eller udelukkelse af medlem
Kraftværk kan til enhver tid opsige medlemskab uden varsel. I tilfælde af opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. I tilfælde af ophævelse af en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Kraftværk kan til enhver tid nægte medlemskab til enhver person de ikke betragter mentalt eller fysisk egnet træningsformen.
Information/billeder
Medlemsbetingelser fremgår af hjemmesiden og kan ændres med 45 dages varsel. Vi tager løbende billeder af træning til opdatering af sociale medier, og meget af vores træning foregår på offentlig arealer. Har du ikke lyst til at dit billede bliver vist vil vi forsøg at respektere dette.
Internetkøb fortrydelsesret
Ved køb af medlemskab på hjemmesiden, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt. Såfremt dit medlemskab starter inden for 14 dage fra købstidspunktet bortfalder den 14-dages fortrydelsesret fra den dag, hvor medlemskabet bliver taget i brug.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig på email info@kraftværk.dk i dit lokale center inden for 14 dage fra medlemskabets købsdato.
Hvis du én gang har udnyttet fortrydelsesretten er du afskåret fra at købe medlemskab på www.kraftværk.dk og vi beder dig i stedet henvende dig personligt til personalet inden indmeldelse.
Du skal være minimum 18 år for at købe et medlemskab via nettet.